Naziv firme:
AUDI CENTAR BANJA LUKA D.O.O.
Sjedište firme:
Milana Karanovica 2
78000 Banja Luka
Pravna forma:
Telefon:
+387 51 258 670
Fax:
+387 51 258 676
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: