Naziv firme:
AUDI CENTAR BANJA LUKA
Sjedište firme:
Milana Karanovića 2
BA-78000 BANJA LUKA
Pravna forma:
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Telefon:
+387 51 258 670
Fax:
+387 51 258 676
E-mail:
Broj registra
1-10496-00
Sudski registar:
Okružni privredni sud u Banjoj Luci
OIB
PDV-ID:
400922690009
Banka:
Sberbank a.d. Banja Luka
BIC:
Broj računa:
567-241-11000465-02
IBAN:
BA3955179